Skip to main content

Rehabilitering för individer och företag

Få stöd till din behandling via arbetsgivare eller försäkringsbolag

Välkommen till oss för din rehabilitering

Ylabs värdegrund är helhet och vetenskap varför fokus ligger på såväl symtom som orsak så även om du får begränsad behandling via din försäkring kan vi ge råd för hur du kan rehabilitera dig hela vägen, och få råd eller hjälp för att undvika att få tillbaka din skada.

Rehab via sjukvårdsförsäkring

Försäkringsbolagen varierar i kvalitet, framför allt i fråga om till vilken grad av funktionsförmåga man som leverantör får rehabilitera en patient. Vissa försäkringsbolag tillåter 3 behandlingstillfällen medan andra ger 10. Vissa behandlingstider är begränsade till 30 minuter och andra till en timme. Det kan som konsument vara värt att jämföra olika bolag eftersom många försäkringsbolag anlitar leverantörer baserat på principen lägsta behandlingstid snarare än bästa kvalitet. Få försäkringsbolag kräver resultatredovisning vilket går stick i stäv med vad Ylab står för. Vi vill leverera resultat och hoppas att du har samma önskemål.

Försäkringsbolag vi samarbetar med:

 • Trygg Hansa
 • IF Care
 • DKV
 • Förenade Liv
 • Folksam
 • Företagarna
 • Folksam Idrott
 • Säkra
 • Falck Healthcare

Rehab via arbetsgivare

Många av Ylabs kunder får stöd från sina arbetsgivare. Stöd till en medarbetare kan handla om att man får besöka oss på arbetstid, få resekostnader betalda eller att man tar kostnaden för hela eller delar av behandlingen.

Så fungerar rehab via arbetsgivare

Du eller din arbetsgivare bokar in en sedvanlig Wellnessanalys hos oss. Mer information om vad som ingår hittar du under fliken Wellcare.  Till detta första besök tar du med dig eventuella journaler, labbrapporter eller information om eventuella mediciner. Efter wellnessanalys och feedback skriver vi ett utlåtande och tillika ett behandlingsförslag till din arbetsgivare.

Individanpassade mål

Vår metod Wellcare tar alltid ett helhetsgrepp för att kunna ringa in orsaker till ohälsa snarare än att enbart symtombehandla. Vissa frågor och mätningar kanske ter sig onödiga men det kan vara lika viktigt att kunna utesluta som att inkludera. Övergripande mål är ofta att förbättra fysisk förmåga och öka psykiskt välbefinnande, eller med andra ord, eliminera det onda.

Individuella problem

Sömnproblem kan ha sin orsak i stress, bristfällig kost, hormonella avvikelser, övervikt, smärta eller psykisk ohälsa av annat slag. Wellcare utreder orsak och hittar lösning.  Ylab har unik mätutrustning, apparatur och miljö för ryggproblem och stressrelaterad ohälsa. Vi behandlar det mesta gällande rörelseapparaten, hjärta/kärl, neurologiska problem med mera. Vi är specialister inom:

 • Ryggproblem
 • Ortorexia Atletika
 • Idrottsmedicin
 • Helhetscoachning (fysisk och psykisk ohälsa)

Behandlingsupplägg

Fysioterapi via försäkring omfattar som tidigare nämnts allt från 3 till 10 besök åt gången. Våra Ortorexibehandlingar kräver längre tid, oftast minst 6 månader där det vanligtvis ingår träningsreglering, kostreglering, beteendeträning, psykoterapi, fysioterapi, mätningar och on-linestöd av olika slag.

Boka tid för rehab

Försäkringsbolagen har väldigt olika upplägg men de allra flesta börjar med att du anmäler din skada till ditt försäkringsbolag. Du får via deras vårdplanering veta hur många gånger behandling som de godkänner.

Vissa ger dig ett underlag i handen medan andra bolag faxar oss direkt när du uppgivit oss som leverantör. I några få undantagsfall får du själv ringa och boka ett första besök.

När du har kommit till din första behandling med remiss och övriga dokument om vi inte fått dem mejlat, bokar vi in resterande besök.

Kontakta oss

Investera i din hälsa idag

Till sjukvården går du för att få veta hur dåligt man mår. Till Ylab kommer du för att få veta hur bra du skulle kunna må.

Stockholm

Artillerigatan 59
114 45 Stockholm

Norrköping

Gamla Rådstugugatan 30
602 24 Norrköping