Ylab erbjuder ett batteri med mätningar och fysiologiska tester, alla vetenskapligt grundade och väl beprövade. Wellnessanalysen innehåller ett komplett mätbatteri för fysisk och psykisk status men du kan även göra enskilda fystester.

Bod Pod är ett mycket tillförlitligt instrument för att mäta kroppens fettprocent. Precision i mätning är, tillsammans med testledarens kunskap, avgörande för att du som kund ska få korrekt information om din kroppssammansättning. Som agent för Bod Pod sedan många år lovar vi dig kvalitet i både mätning och tolkning av resultat. Läs mer om våra olika tester nedan eller boka din mätning direkt.