fbpx

Obalans mellan mat och träning kan drabba vem som helst. Unga som vuxna, män som kvinnor, idrottare som motionärer och även högutbildade inom kost, träning, medicin och psykologi. Ortorexi har ingen social avgränsning.

Ylab är Sveriges enda specialistklinik för Ortorexia Atletika, vardagligt kallat Ortorexi, och andra ätstörningar där träning ingår som kompensatoriskt beteende.

Vi som arbetar här älskar mat och träning och det vill vi att även du ska göra. Vi är alla före detta elitidrottare med omfattande akademisk utbildning. Hos oss får du bli hur vältränad och välformad som helst men inte på bekostnad av din hälsa. Träna om och träna rätt och Ät som en atlet är våra motton.

Vi har skapat en informationssida om ortorexi där du som drabbad, anhörig eller arbetare inom vården kan läsa mer om begreppet, göra ett kortare test för att se om du/din anhörig ligger i riskzon för ortorexi, och ta kontakt med oss för behandling. Du hittar sidan här.

Vill du reda ut om du har drabbats av ortorexi eller en annan ätstörning börjar du med att boka en WellnessAnalys – ett första steg till ett friskt liv.

Vi gav ut en bok om Ortorexi för några år sedan – hör av dig på info@ylab.com om du vill köpa den direkt från oss.