fbpx

Ta första steget mot ett hälsosammare liv och boka in en Wellnessanalys.

Vad är Wellnessanalys?

En Wellnessanalys är en kartläggning av din nuvarande hälsostatus. Denna mätning ligger till grund för ett träningsprogram hos oss, men det är inget du förbinder dig till i fall du redan får hjälp med träningen eller rehab på annat håll.

Vi analyserar mer än bara ohälsa. Kartläggning av din fysiska status och psykiska välmående hjälper oss att bl a sätta mål för träningen eller helt enkelt få en helhetsbild av hur du mår idag.

Hur går Wellnessanalys till?

Steg 1.
Mätningar

Intervju

En dialog med öppna och slutna frågor

Fysiska mätningar

Vi mäter din kroppssammansättning, blodtryck, balans, rörlighet, styrka

Enkät

Frågor som fylls i individuellt och anpassas efter det som framkommit under intervju-delen

Vi bearbetar och analyserar allt data. Genomför kartläggning av din hälsostatus och identifierar förbättringsområden

Steg 2. Dataanalys
Steg 3. Resultatgenomgång

Vi presenterar vår analys och rekommendationer samt eventuellt program hos oss

Du tar ett beslut om du vill anlita oss
för att ta hand om Din hälsa

Steg 4. Start på ett eventuellt program

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en Wellness Analys?

Samtliga mätningar tar 90 – 120 minuter och genomförs vid ett besök. Genomgången av resultatet och presentatsker vid ett annat tillfälle och tar circa 45 minuter. Bor du långt från Stockholm försöker vi boka båda möten på samma dag.

Vad kostar det?

Hela paketet kostar 2540 kr (mätningar, analys och genomgång).

Ska jag förbereda något inför Wellnessanalysen?

När du har bokat tid får du ett kallelsemejl med all praktisk information.

Måste jag påbörja ett program hos er?

Du förbinder dig inte till att påbörja något program hos oss. Vi presenterar ett möjligt upplägg och du själv tar ett beslut om du vill anlita oss.

Jag misstänker att jag har en mat- och träningsstörning. Är det meningsfult att göra en Wellnessanalys?

Ja, vi anpassar mätningarna när vi arbetar med personer som redan har eller befinner sig i riskzon för mat- och/eller träningsstörning.

Var kan man boka Wellnessanalys?

Vi erbjuder Wellnessanalys både i Stockholm och Norrköping.

Boka tid för en Wellnessanalys

Dina kontaktuppgifter

Ylab lämnar inte dina kontaktuppgifter till någon tredje part. Ylab kan använda dina kontaktuppgifter för att informera dig om bokningar och egna tjänster.
Du kan när som helst begära att dina kontaktuppgifter ska raderas från Ylabs kundregister.