Välkommen att skicka förfrågan om tid för Bod Pod mätning.
En mätning kostar 490 kr och tar ca 15 minuter.

– Du bör göra mätningen på fastande mage eller minst tre timmar efter senaste måltid.

– Du bör även  avstå från ansträngande fysiskt arbete innan en mätning.

Dina kontaktuppgifter

Ylab lämnar inte dina kontaktuppgifter till någon tredje part. Ylab kan använda dina kontaktuppgifter för att informera dig om bokningar och egna tjänster.
Du kan när som helst begära att dina kontaktuppgifter ska raderas från Ylabs kundregister.