fbpx

Många av Ylabs kunder får stöd från sina arbetsgivare. Stöd till en medarbetare kan handla om att man får besöka oss på arbetstid, få resekostnader betalda eller att man tar kostnaden för hela eller delar av behandlingen.

Så fungerar rehab via arbetsgivare

Du eller din arbetsgivare bokar in en sedvanlig Wellnessanalys hos oss. Mer information om vad som ingår hittar du under fliken Wellcare.  Till detta första besök tar du med dig eventuella journaler, labbrapporter eller information om eventuella mediciner. Efter wellnessanalys och feedback skriver vi ett utlåtande och tillika ett behandlingsförslag till din arbetsgivare.

Individanpassade mål

Ylabs metod Wellcare tar alltid ett helhetsgrepp för att kunna ringa in orsaker till ohälsa snarare än att enbart symtombehandla. Vissa frågor och mätningar kanske ter sig onödiga men det kan vara lika viktigt att kunna utesluta som att inkludera. Övergripande mål är ofta att förbättra fysisk förmåga och öka psykiskt välbefinnande, eller med andra ord, eliminera det onda.

Individuella problem

Sömnproblem kan ha sin orsak i stress, bristfällig kost, hormonella avvikelser, övervikt, smärta eller psykisk ohälsa av annat slag. Wellcare utreder orsak och hittar lösning.  Ylab har unik mätutrustning, apparatur och miljö för ryggproblem och stressrelaterad ohälsa. Vi behandlar det mesta gällande rörelseapparaten, hjärta/kärl, neurologiska problem med mera. Vi är specialister inom:

  • Ryggproblem
  • Ätstörningar – Ortorexia atletika
  • Idrottsmedicin
  • Helhetscoachning (fysisk och psykisk ohälsa)

Behandlingsupplägg

De flesta av våra behandlingar och rehabilitering omfattar 6 månader. I programmet kan det till exempel ingå fysioterapi, psykoterapi, kostrådgivning, beteendeträning, fysisk och/eller mental träning. För arbetslivsinriktad rehabilitering hänvisar vi till vår företagssida.

 

Rehab via sjukvårdsförsäkring | Rehab via arbetsgivare  | Boka besök