fbpx

Motivationspsykologi är en av dagens trender inom psykologi där många försöker hitta nycklar till våra drivkrafter. Men det är ingenting nytt, faktum är att det diskuterades redan på Charles Darwins tid under 1800-talet.

Från instinkt till subjektivitet

Darwins evolutionslära gav stöd åt det som kom att kallas ”instinktsteorin” (Darwin 1859). Den menar att våra drivkrafter handlar om instinkter (i likhet med djurens) som leder till reaktioner och beteenden. Något senare modifierades begreppet instinkt till ”målstyrt” (James 1890) vilket blev starten på uttrycket ”driv” som blommade upp under nittonhundratalet (Woodworth 1918).

Den kognitiva revolutionen, som än idag påverkar motivationsteorier, ville inte höra talas om att vi människor reagerar instinktivt. I stället menade synsättet att våra upplevelser är subjektiva, dvs att våra personliga uppfattningar ligger till grund för hur vi tolkar en situation och därmed reagerar på ett visst sätt.

Motivation idag

Så vad säger motivationspsykologin idag? Jo en person som t.ex. vill börja träna 3 ggr per vecka kan ha olika grader av motivation från ”vill kanske men inte nu” till ”känner mig jättetaggad”. Vi reagerar alltså inte instinktivt på en situation, snarare är det högst personligt hur vi upplever den och därmed vilken grad av motivation vi känner. Man måste med andra ord anpassa en förändring till personen som ska genomgå den för att kunna ge denne förutsättningarna att nå framgång.

Vissa personer triggas av pengar, erkännande eller snarlikna morötter. Andra motiveras av hägrande mål. Men det finns betydligt starkare drivkrafter än så.

Vill du vet mer om motivation med helhet och vetenskap som grund?

Anmäl dig till föredraget Motivation för Mat och Träning på Ylab, onsdagen 20/9 kl 17:30.

Kommentera

%d bloggare gillar detta: