fbpx

Löpande bloggposter hittar du här

Fakta & Forskning

Steg per dag

Stanford University har utkommit med en alldeles färsk vetenskaplig studie som inkluderade 717 000 personer. Studien visar att ingen nation kommer upp i ett medel på tio tusen steg per dag vilket är vad rekommendationer säger. Mest fysiskt aktiva nationer är Kina och Ukraina med sina i genomsnitt 6000 steg per dag. Därefter kommer Sverige, Ryssland,  Spanien, Japan och Vitryssland med cirka 5500 steg per dag.

Studien pekar på att fysisk aktivitet har ett samband med förekomst av fetma. Minst antal feta hittar vi i Japan, Kina och Taiwan.  Flest antal feta personer fann man i Saudiarbaien, Sydafrika och USA. Kvinnor får större positiv effekt av gående än män med avseende på vikt. En mycket intressant artikel som publicerats i den prominenta tidskriften Nature.

REFERENS: Althoff et al., (2017). Large scale physical activity data reveal world wide activity inequality. doi:10.1038/nature23018.