Ylab erbjuder ett batteri med mätningar och tester, alla vetenskapligt grundade och väl beprövade. Wellnessanalysen innehåller ett komplett mätbatteri för fysisk och psykisk status men du kan även göra enskilda fystester.

Bod Pod är ett mycket tillförlitligt instrument för att mäta kropens fettprocent. Precision i mätning är, tillsammans med testledarens kunskap, avgörande för att du som kund ska få korrekt information om din kroppssammansättning. Som agent för Bod Pod sedan många år lovar vi dig kvalitet i både mätning och tolkning av resultat. Läs mer hur Bod Pod-mätning går till  eller boka din mätning direkt.